Archive

Absolwentka psychologii i romanistyki w ramach MISH Uniwersytetu Warszawskiego i uczestniczka 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Masażystka Lomi Lomi Nui praktykująca liczne formy rozwojowej i terapeutycznej pracy z ciałem.

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Terapeutka z 10-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi od 6 miesiąca życia do wieku późno szkolnego, w normie rozwojowej i na spektrum autyzmu.

Przez ostatnie lata zajmowałam się głównie pomocą psychologiczną ofiarom wojny w Donbasie, zespołem stresu pourazowego, zarządzanie stresem, prowadzenie konsultacji psychologicznych (indywidualnych, rodzic-dziecko, dla par), organizowaniem i prowadzeniem autorskich gier psychologiczno-biznesowych, szkoleniami dla dorosłych i młodzieży, szkolenia z wiodących, gier autorskich.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS i uczestniczka czteroletniego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych, w tym seniorów.

Absolwentka Psychologii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i studentka studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Udziela konsultacji i poradnictwa psychologicznego osobom dorosłym.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, specjalność psychologia ogólna i psychodiagnostyka. Uczestniczka czteroletniego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Absolwentka dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Technologię żywności i żywienie człowieka (Specjalność Żywienie człowieka) na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Ukończyła akredytowaną szkołę diet coachingu. Posiada 9 lat doświadczenia w zawodzie.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła podstawowe szkolenie w zakresie hipnozy klinicznej w metodzie HITT (hipnointegracyjna terapia głębi), które kontynuuje obecnie na poziomie zaawansowanym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologii zdrowia na Leiden University w Holandii. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna – certyfikat PTTPB nr 939. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje pod superwizją.

Absolwentka logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, a także z młodzieżą i dorosłymi. W terapii korzysta z metody stosowanej analizy zachowania, alternatywnych wspomagających metod komunikacji (AAC) oraz nowoczesnych metod terapii logopedycznej.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła dwustopniowe Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Obecnie kształci się w 4-letniej szkole psychoterapii integracyjnej we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS, specjalność kliniczna. Ukończyła także Etnolingwistykę, studiowała Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczka 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Absolwentka psychologii Uniwersytetu SWPS oraz kulturoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wspiera osoby dorosłe w kryzysach emocjonalnych i rozwojowych. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową i psychoedukację.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS. Obecnie uczestniczy w szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii CBT-EDU w Warszawie, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym korzystając z technik tzw. trzeciej fali.

Absolwentka psychologii oraz 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralnym. Obecnie uczestniczy w szkoleniu w psychoterapii Gestalt.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w podejściu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, korzysta też z technik poznawczo-behawioralnych.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii). Uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej (Uniwersytet Warszawski) i 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Właścicielka Pracowni Psychoterapii Hygge.

Have a question?

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]