Pracownia Psychoterapii Hygge

Empatia

Empatia w Gestalt: Połączenie z Teraz i Tu

W psychoterapii Gestalt, empatia nie jest postrzegana jako pasywny proces identyfikacji z emocjami drugiej osoby. Jest to aktywne i świadome zaangażowanie się w doświadczenie drugiego człowieka, zachowując jednocześnie granice i świadomość własnego Ja. Empatia w Gestalt to zdolność bycia w pełni obecnym z drugą osobą, słuchania nie tylko słów, ale i głębszych przekazów niewerbalnych – emocji, gestów, tonu głosu.

Spotkanie w Przestrzeni Międzyosobowej

Empatia w nurcie Gestalt to spotkanie na granicy Ja i Ty, w przestrzeni międzyosobowej, gdzie obie strony mają możliwość bycia widzianymi, słyszanymi i zrozumianymi. To tutaj, w tej świętej przestrzeni spotkania, empatia staje się mostem łączącym indywidualności, pozwalając na głęboki kontakt emocjonalny i duchowy. W takim spotkaniu, empatia przekracza granice słów i staje się doświadczeniem, które zmienia i leczy.

empatia w gestalt
empatia

Empatia jako Narzędzie Samopoznania i Wzrostu

W psychoterapii Gestalt, empatia jest również drogą do głębszego poznania siebie. Poprzez empatyczne zaangażowanie w doświadczenia innych, odkrywamy własne ukryte uczucia, myśli i wzorce zachowań. To introspekcyjna podróż, która umożliwia nam konfrontację z własnymi cieniami i światłem, prowadząc do autentycznej zmiany i wzrostu.

Empatia jako Źródło Uzdrawiania

Empatia w Gestalt jest siłą uzdrawiającą. Kiedy ktoś czuje się głęboko zrozumiany i akceptowany w swojej całości, bez oceny czy krytyki, otwiera się przestrzeń na uzdrawianie i transformację. Empatyczne spotkanie może stać się punktem zwrotnym, momentem, w którym człowiek odkrywa nowe możliwości bycia z sobą i z innymi, w bardziej autentyczny i pełen akceptacji sposób.

Podsumowanie

Empatia, widziana oczami Gestalt, jest czymś więcej niż umiejętnością – jest postawą, sposobem bycia z innymi i ze sobą samym. Jest odważnym krokiem w stronę głębokiego połączenia, które ma moc uzdrawiania i transformacji. W tym duchowym i emocjonalnym podróżowaniu razem, empatia staje się kluczem do prawdziwej zmiany, prowadząc nas ku pełniejszemu i bardziej satysfakcjonującemu życiu. Zapraszam Was, abyście w swoich codziennych interakcjach pamiętali o mocy i wartości empatycznego spotkania. Niech będzie ono źródłem wzajemnego zrozumienia, wzrostu i uzdrowienia.

Anna Strug – ZnanyLekarz.pl

Post a comment

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.