Jak pomagamy

Większość oferowanych w Pracowni Psychoterapii Hygge usług może mieć miejsce także w formie online. Rozmowy odbywają się w formie wideokonferencji: za pośrednictwem nasze

Konsultacja to pierwsza (lub kilka pierwszych) rozmowa z psychologiem, która pozwoli mu zrozumieć Twoje potrzeby i zaproponować Ci najskuteczniejszą formę pracy. Konsultacja m

Wsparcie psychologiczne jest krótkoterminową formą pomocy skierowaną do osób, które doświadczają stresujących sytuacji życiowych i kryzysów. Zaproponujemy Ci tę formę

Psychoterapia jest potwierdzoną naukowo, skuteczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych. Pozwala zmieniać głęboko utrwalone wzorce zachowania, myślenia i odczuwania.

Terapia par (terapia małżeńska) jest formą pomocy oferowaną osobom pozostającym w relacji miłosnej. Ma na celu wspólne rozwiązanie problemów, poprawę komunikacji, zwięk

Hipnoterapia jest rodzajem psychoterapii, w której wykorzystuje się techniki hipnotyczne. To metoda sięgająca do głębokich pokładów psychiki i podświadomości. Opiera się

Coaching jest formą wspomagania rozwoju osobistego i zawodowego. Jest wskazany dla osób, które nie mają problemów w zakresie zdrowia psychicznego, ale chcą poprawić swoje os

Terapia logopedyczna polega na wspieraniu porozumiewania się dzieci, a także młodzieży i dorosłych. Umożliwia pracę nad wieloma trudnościami: od prostych wad wymowy aż do

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.