Izabela Żuk

Izabela Żuk

Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach Szkoły Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ukończyłam trzyletnie szkolenie w zakresie psychologicznej i psychoterapeutycznej pomocy i pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w nurcie psychoterapii Gestalt, a także szkolenie w zakresie umiejętności psychologicznych i psychoterapeutycznych „Kontakt w sytuacji pomagania” organizowane przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz kurs z zakresu systemowej terapii rodzin organizowany przez Państwowy Zakład Ognisk Wychowawczych w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z Komunikacji Skoncentrowanej Na Empatii (NVC).

Od samego początku skupiam się na pracy z dziećmi i młodzieżą, obecnie zajmuję sie także prowadzeniem diagnozy psychologicznej dzieci, młodziezy i osób dorosłych. Uważam, że może ona być pomocna w okresleniu obszarów trudności i dobraniu odpowiedniej psychoterapii lub innej formy pomocy. Prowadzę diagnozę depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń neurorozowjowych (zwłaszcza ze spektrum autyzmu), zaburzeń osobowości.

Współpracując z różnymi instytucjami zajmującymi się pomaganiem dzieciom i rodzinom, które doświadczały trudności emocjonalnych w różnych dziedzinach życia, zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej pracy przyjmuję, że każde dziecko jest niepowtarzalne, zatem dostosowuję metody pracy do wieku i problemu dziecka, z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej, potrzeb dziecka i sposobów komunikacji. Pracuję w oparciu o model komunikacji Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Wykorzystuję narzędzia i techniki angażujące fantazję dziecka, gry i zabawy terapeutyczne, elementy arteterapii, techniki projekcyjne (Test Rysunku Rodziny, Test Drzewa Kocha czy Test Zdań Niedokończonych) i wyobrażeniowe.

Zapraszam wszystkich dorosłych potrzebujących diagnostyki oraz osoby, których dzieci doświadczają trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami i rozumieniu emocji innych. Jestem przekonana, że możliwość, od najwcześniejszych lat, kształcenia prawidłowych postaw wobec swoich emocji i potrzeb oraz wyrażania ich w relacji z innymi ludźmi jest podstawą do realizacji celów i osiągnięcia spełnienia w dorosłym życiu.

Zapraszam do kontaktu link

Izabela Żuk – ZnanyLekarz.pl

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.