Sylwia Paciorek

Sylwia Paciorek

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uczestniczka czteroletniego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Uczestniczka czteroletniego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Szpitalu Wolskim oraz Bielańskim w Warszawie.
Poza pracą terapeutyczną zajmowała się ochroną zdrowia w dziedzinie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, prowadząc statystyczną analizę danych sprawozdawczych Narodowego Funduszu Zdrowia. Współtworzyła dokumenty strategiczne oraz szczegółowe analizy problemów zdrowotnych – schizofrenii i alkoholizmu. Posiada działalność naukową: publikuje artykuły w czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się również psychologiczną oceną kompetencji kierowniczych oraz diagnozą za pomocą testów klinicznych.

Praca w zawodzie psychologa jest dla niej życiową pasją. Wykazuje się dużym zaangażowaniem i otwartością na różnice indywidualne i wynikające z nich wyzwania. Posiada wysoki poziom empatii. Pracuje z pacjentami dorosłymi oraz młodzieżą, zmagającymi się z problemami w relacjach międzyludzkich, stanami lęku i obniżenia nastroju, skłonnościami do zachowań autodestrukcyjnych, w tym do uzależnień. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zapraszam do kontaktu link

Sylwia Paciorek - ZnanyLekarz.pl

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.