Julia Konopczyńska

Julia Konopczyńska

W ramach swojego studiowania zajmuję się badaniami dotyczącymi psychosomatycznych aspektów zdrowia oraz problemami seksualnymi w kontekście różnych chorób.

Jestem magistrem psychologii o specjalności klinicznej. W swojej pracy magisterskiej zbadałam zależność pomiędzy samooceną, a satysfakcją z życia seksualnego u osób chorujących przewlekle na nieswoiste zapalenia jelit.

Obszar moich zainteresowań skupia się wokół tematyki seksuologii klinicznej, uzależnień oraz psychosomatyki (w tym wpływu zaburzeń pracy jelit na dobrostan psychiczny).

Zajmuję się przeprowadzaniem diagnozy psychologicznej – czyli wyjaśnianiem psychologicznych uwarunkowań problemów psychicznych oraz formułowaniem rekomendacji dotyczących najlepszych strategii pomagania.

Poza dziedziną psychologii pasjonuje mnie kinematografia oraz antropologia kulturowa. Interesuje mnie wpływ kodu kulturowego na sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości.

Zapraszam do kontaktu link

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.