Julia Konopczyńska

Julia Konopczyńska

W ramach swojego studiowania zajmuję się badaniami dotyczącymi psychosomatycznych aspektów zdrowia oraz problemami seksualnymi w kontekście różnych chorób.

Jestem studentką V roku psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W ramach swojego studiowania zajmuję się badaniami dotyczącymi psychosomatycznych aspektów zdrowia oraz problemami seksualnymi w kontekście różnych chorób. W mojej pracy magisterskiej skupiam się na badaniu satysfakcji seksualnej u osób z nieswoistymi zapaleniami jelit.

Moje zainteresowania w dziedzinie psychologii obejmują również psychologię rozwojową, behawiorystykę, tematykę uzależnień i seksuologię. Interesuję się szeroko pojętą problematyką zdrowia psychicznego i fizycznego, a także badaniami nad relacjami międzyludzkimi.

Poza dziedziną psychologii, moje pasje to kino i kultura, w szczególności z perspektywy antropologicznej. Interesuję się dawnymi wierzeniami i zwyczajami, a także sposobami, w jakie kultura wpływa na nasze życie codzienne. Moja pasja do filmu i kultury pomaga mi poszerzać horyzonty oraz wzbogacać moje badania psychologiczne o kontekst kulturowy i społeczny.

Zapraszam do kontaktu link

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.