Ernest Adach

Ernest Adach

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyłem 5 – letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zdobyłem tytuł magistra na kierunku psychoterapia.
Doświadczenie zdobywałem w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, gdzie pracowałem jako koterapeuta oraz w „Centrum psychoterapii” XIII Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Nowowiejskiego, gdzie również byłem koterapeutą w psychoterapii grupowej dla osób z między innymi zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości.

Pracuję z:

– lękiem i stresem
– przedłużającym się smutkiem i depresją
– trudnościami w relacjach
– zaburzeniami osobowości
– żałobą i stratą
– poczuciem osamotnienia
– niskim poczuciem własnej wartości
– kryzysami życiowymi
– objawami psychosomatycznymi
– zaburzeniami obsesyjno kompulsyjnymi
– zaburzeniami dysocjacyjnymi

W swojej pracy podchodzę do pacjenta z perspektywy psychodynamicznej, akcentując uwagę na analizę i interpretację wewnętrznych konfliktów, mechanizmów obronnych, funkcjonowania w relacjach, nieświadomych wzorców przeżywania oraz reagowania.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Ernest Adach – ZnanyLekarz.pl

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.