Author: admin

Wokół pomocy psychologicznej narosło wiele mitów. Choć o dbaniu o zdrowie psychiczne mówi się coraz częściej, pierwsza wizyta u psychologa może budzić lęk. Niepokój wz

Większość oferowanych w Pracowni Psychoterapii Hygge usług może mieć miejsce także w formie online. Rozmowy odbywają się w formie wideokonferencji: za pośrednictwem nasze

Konsultacja to pierwsza (lub kilka pierwszych) rozmowa z psychologiem, która pozwoli mu zrozumieć Twoje potrzeby i zaproponować Ci najskuteczniejszą formę pracy. Konsultacja m

Powody do skorzystania z psychoterapii mogą być bardzo różne. Warto się na nią zdecydować, jeżeli: odczuwasz dolegliwości zdrowotne, mimo że badania nie wykazują żadnyc

Terapeuta towarzyszy pacjentowi w intymnym procesie zdrowienia, dlatego jego wybór to naprawdę poważna decyzja. Z pewnością musi być to człowiek, który wzbudza twoje zaufan

Wsparcie psychologiczne jest krótkoterminową formą pomocy skierowaną do osób, które doświadczają stresujących sytuacji życiowych i kryzysów. Zaproponujemy Ci tę formę

Psychoterapia jest potwierdzoną naukowo, skuteczną metodą leczenia zaburzeń psychicznych. Pozwala zmieniać głęboko utrwalone wzorce zachowania, myślenia i odczuwania.

Terapia par (terapia małżeńska) jest formą pomocy oferowaną osobom pozostającym w relacji miłosnej. Ma na celu wspólne rozwiązanie problemów, poprawę komunikacji, zwięk

Hipnoterapia jest rodzajem psychoterapii, w której wykorzystuje się techniki hipnotyczne. To metoda sięgająca do głębokich pokładów psychiki i podświadomości. Opiera się

Have a question?

Błąd: Brak formularza kontaktowego.